2014-10-13: Skål för mångfalden!

Klicka för större bild

Drycken är på frammarsch! Efter mikrobryggeriernas och bränneriernas intåg på livsmedelsscenen är det nu dags för de alkoholfria allternativens tur att ta plats! Att välja lokalt och svenskt till maten, både med och utan alkohol är nu en självklarhet både i hemmen och på restaurangerna.


Vi flera tillfällen den senaste tiden har just de lokala, alkoholfria allternativen till tysk öl och franska viner lyfts fram. Under hösten har bland annat Claes Wernerson, QMM (Qvänum Mat & Malt) bjudit in till en dryckesprovning på Thörnströms Privata Rum i Göteborg. Provningen är en del i projektet ”Svenska drycker och Matlandet”, med syftet att medvetandegöra och sälja in svenska drycker till restauranger och offentlighet.


Det bjöds på en femrätters-måltid med över 15 svenskproducerade drycker till, allt från mjölk och äppelmust till saft och brännvin. Förutom att skapa nya spännande smakkombinationer och smakupplevelser så visade denna satsning också på den stora variationen och utbudet bland dryckerna, inte minst från Västra Götalandsregionen. Variationen gör det extra spännande då man går på jakt efter nya skatter att hälla i glasen, både med och utan alkohol.


Samma känsla av nya möjligheter och område att upptäcka och njuta av skapades på Höstmarkanden vid domkyrkan i Göteborg en helg i slutet av september. Här stod fyra dryckesproducenter sida vid sida och alla sålde bra. Äppelmust av olika sorter, nektar i olika smaker såldes till entusiastiska göteborgare. En personlig favorit för alla att finna.


I arbetet med att få in fler lokala produkter i menyerna på Göteborgs krogar har den alkoholfria drycken fått mer och mer uppmärksamhet. Många krogar erbjuder numera alkoholfria dryckesmenyer så variationen av drycker måste vara stor för att hitta rätt smakkombinationer.


 


Med det nyvaknande intresset för drycken och då framför allt den alkoholfria drycken, kan de lokala produkterna nu konkurrera med produkter från när och fjärran. Det roliga är också att den svenska eller Västsvenska drycken ofta är långt mer unik, spännande och ovanlig än det mesta i importerad väg. De lokala dryckerna är här för att stanna och tillsammans ser vi till att de blir ett självklart val till varje måltid, både i vardagsrummen, hemma köken och i de tjusiga lokalerna!2014-09-29: Jag funderar på vart sommaren tog vägen.

Klicka för större bild

Jag sitter nu med lite administration runt det arbete som skett under sensommaren. Administrationen kanske inte den roligaste delen av arbetet på Lokalproducerat i Väst, men det jag slås av när jag ska utvärdera, sammanställa och rapportera vad som skett ser jag ett ord som återkommer hela tiden. Samarbete.


 


Samarbetet mellan producenterna på hubben i Stora Levene. Vi ser att det går att få ner kostnaderna för logistik och höja servicenivån mot slutkunderna. Det är där man har haft längst tid på sig att hitta sätt att samarbeta. Nu har vi också fler hubbar på gång. Hubben har i sin tur också underlättat för den yngre generationen kockar i Göteborg att samarbeta runt nya produkter. Man kan tydligt se en utveckling och fördjupning av samarbetet mellan kockarna. Detta möjliggör en enklare kommunikation mellan mindre aktörer och producenter. Det blir lättare att göra affärer. Det blir samarbete från två håll.


 


Samarbetet mellan producenterna på mässor och övriga arrangemang. En trevlig kollegial stämning som utstrålar glädje, äkthet och kvalitet och lockar besökare att stanna längre, samt skapar ett ökat intresse för vad ni producerar. Detta samarbete är en av drivkrafterna till MATFEST. Där hela regionen gör något tillsammans, detta är i alla fall min fulla övertygelse.


 


Samarbetet mellan producenter och kockar har också lett fram till ett antal nya produkter under året. Flera av dessa samarbeten har använt sig av tävlingen MATVERK som en del av marknadsföringen. Det är häftigt att se vad dessa möten gjort för både affärer och produktutveckling.


 


Kanske den snyggaste delen av samarbetet är de 20 talet producentfilmer som gjorts under hösten. Tack för dem. Jag har aldrig haft det så enkelt som nu när jag vill presentera själen i era företag. Nu finns ni med i telefonen eller på datorn hela tiden. Helt perfekt.


 


Vi har också försökt att skapa nya samarbeten. Under sensommaren och hösten har vi genomfört GASTRONOMISKA SAMTAL. Det går ut på att man bjuder i en grupp personer som får ett givet tema att diskutera runt. Höstens tema har varit: Lokal mat i offentlig upphandling och Lokal mat som pedagogiskt hjälpmedel i undervisningen.


Om detta leder till nya samarbeten får framtiden utvisa.


 


Tack för en riktigt givande sensommar och jag har redan fått skrapa bilen fri från frost.2014-09-24: När börjar festen?

Klicka för större bild

Vad är det som gör en riktigt bra fest?


Goda vänner, god mat, spännande möten och nya kontakter, en känsla av samhörighet och glädje såklart. Så kanske är det ingen tillfällighet att vi nu står inför MATFEST i Västra Götaland. Genom att vi tillsammans visar upp glädjen, passionen och kärleken till maten kan vi sprida vårt budskap, vår manifestation för lokal mat. Nyckeln i detta är att vi gör det tillsammans. Att vara en god kollega, en ambassadör, inte bara för de egna produkterna, utan för grannens. Att hjälpas åt att lyfta varandra och se varandra som kollegor kommer stärka oss alla i alla sammanhang. Vi kan på detta sätt guida konsumenter till mer bra, lokal mat och öka efterfrågan i alla led.


I mitt arbete med MATFEST i Västra Götaland har jag många gånger sett lite magi när producenter träffas för första gången och inser styrkan i ett kraftfullt kontaktnät med fler beröringspunkter. Det är något som vi på Lokalproducerat i Väst verkligen försöker jobba för i de aktiviteter vi är delaktiga i. Så ta upp kartan och kolla vilka som är dina närmaste ”grannar”. Lyft luren och kolla vad de gör under MATFEST och ge varandra en hjälpande hand. Ta reda på vad man kan göra för gemensam satsning i matföreningar, delregioner, branscher och mellan producenter och låt Matfesten börja!


Vår förhoppning är att vi alla kan göra det lite festligare varje dag med maten, samhörigheten och glädjen i centrum.2014-09-22: Att ta ställning

Klicka för större bild
Det är dags att ta ställning, att visa var vi står. Lokalproducerat i Väst står på Västra Götalands producenters sida och det ska vi bli tydligare med. Vårt arbete ska styras utifrån det behov som finns hos företagare i vårt nätverk. Därför är det som är viktigt för er viktigt för oss. Vi vill vara med att skapa debatt och ta ställning för er producenter och för att Västra Götaland ska vara det ledande länet för lokal mat.

Från och med idag och varje vecka under hösten kommer vi att publicera en ny artikel på vår hemsida där vi kommer ta upp och beröra viktiga, intressanta och brännande ämnen. Vi hoppas att detta ska hjälpa till att sätta fokus på de problem och utmaningar som ni står inför dagligen. Vi hoppas också att detta ska göra vår hemsida med attraktiv för dig som producent att besöka, både för information och debatt.

Under hösten kommer vi skriva om certifiering, samverkan, skyldigheter och möjligheter genom ämnen och frågor som berör er producenter i er vardag antingen som just livsmedelsproducent eller som företagare. Vi ska bidra till debatt och till konstruktiva lösningar.

Lokalproducerat i Väst jobbar för livsmedelsproducenterna i Västra Götalands län och vi vill höja rösten för er också! Vad tycker du att vi ska skriva om, vad brinner du för eller tycker du att vi missat något område. Maila dina ämnesförslag till oss och få oss att ta ställning för er, för produktionen och för LPIVs nätverket. Det är dags att synas, det är dags att höras och det är dags att ta ställning!


2014-06-04: Västra Gastronomiska Akademin Vänförening expanderar i Skaraborg.


Västra Gastronomiska Akademin Vänförening är en ideell förening med syfte att stödja Västra Gastronomiska Akademins verksamhet. Föreningen skall inom sig samla en bred krets av aktiva människor med gastronomi som gemensamt intresse, beredda att arbeta för höjande av den gastronomiska nivån i västra Sverige. Medlemmar skall erbjudas möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom det gastronomiska området.


Föreningen stöttar Akademin genom att bland annat medverka i deras symposium och diplomutdelningar.


För medlemmarna har vi en stor programverksamhet. Under 2013 ordnade vi t.ex. ett antal workshops, bl.a. potatis med Dan Berntsson, lax med Sven Håkansson, kål med Pelle Danielsson och korv med Patrik Johansson. Vi besökte också intressanta restauranger, t.ex. Wasa Allé. Vi var också med på Passion för Mat och WACS Nordisk Kongress.


Vi gör även utflykter runt om i Västsverige men huvuddelen av vår programverksamhet har hittills varit i Göteborgsregionen. Då våra medlemmar är spridda över ett större område vill vi gärna försöka få till en spridning runt om i regionen.


Då vi nu har en vice Ordförande, Ove Rydberg, från Götene och även i år fått in Marie Dahl från Skövde och Tore Eriksson från Götene i styrelsen så känner vi att det nu är dags att skapa undergruppen VANF – Skaraborg, som från hösten kommer att anordna programverksamhet i Skaraborg. Akademins Preses, Stefan Grynge kommer också från Skaraborg och det kommer säkert att märkas av.


Det officiella startandet av VANF – Skaraborg kommer att ske i samband med Mönethorps Vinfest 2014-06-14 och sedan kommer det att hållas ett uppstartsmöte i Götene onsdagen den 24 september kl. 18:00.


Vi hoppas att detta kommer att locka många nya mat intresserade Skaraborgare att gå med i föreningen!


Västra Gastronomiska Akademin Vänförening
Tommy Bergstrand – Ordförande, Ove Rydberg – vice Ordförande.


För mer information:
http://www.vgak.info/vanf
http://www.vgak.info

 
Nyheter